Živé vysielanie

05. Dodatok č. 6 ku zmluve o dielo o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zo dňa 18.12.2007, v znení jej Dodatkov č. 1 až 5


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK