Živé vysielanie

Reklama

Ponúkame Vám možnosť prezentovať svoje produkty pre Vašich potenciálnych klientov, prostredníctvom televízneho vysielania

Mestskej televízie Ružomberok za výhodných cenových podmienok.

 

Ponuka služieb:

 

1) Textová (inzercia) - vysielaná len v infotexte MTR obsahuje len text v rozsahu max. 200 znakov vrátane medzier.

 

2) Reklama - vysielaná v reklamných blokoch medzi reláciami (oddelená zvučkou)

 

 

Kontakt:

 

Zdenko Keyzlar, reklamný manažér MTR

Stránkové hodiny: pondelok – piatok 9,00 – 17,00 hod.

Ostatné dni telefonicky na  0908 191 972  alebo e-mailom na reklama@mtr.sk

Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK