#EXTM3U #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14252_big.jpg?1712584075", FilmTip / 8. 4. 2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_FILMTIP.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14261_big.jpg?1712584239", Zvučka + Úvod https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_010_Zvucka.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14260_big.jpg?1712584230", Domy smútku https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_020_Domy_smutku.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14259_big.jpg?1712584208", Krátke správy https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_030_Kratke_spravy.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14258_big.jpg?1712584193", Od zrady k víťazstvu https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_040_Od_zrady_k_vitazstvu.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14257_big.jpg?1712584169", Puccini v kostole https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_050_Puccini_v_kostole.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14256_big.jpg?1712584146", Zvučka šport https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_060_Zvucka_sport.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14255_big.jpg?1712584132", So Spartakom výhra https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_070_So_Spartakom_vyhra.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14254_big.jpg?1712584114", Vyrovnali sériu https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_080_Vyrovnali_seriu.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14253_big.jpg?1712584095", Záver https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_SPRAVY_090_Zaver.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14262_big.jpg?1712584268", Rádioamatér https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-08_TEMA_Radioamater.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14291_big.jpg?1712584836", 01. Otvorenie zasadnutia; 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa; 03. Schválenie programu rokovania https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD01-03.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14290_big.jpg?1712584828", 04. Správa o plnení zročných uznesení po zasadnutí MsZ zo dňa 24.01.2024 a 07.02.2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD04.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14289_big.jpg?1712584819", 05. Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD05.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14288_big.jpg?1712584811", 06. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD06.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14287_big.jpg?1712584802", 07. Plnenie rozpočtu Mesta Ružomberok a záverečný účet Mesta Ružomberok k 31.12.2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD07.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14286_big.jpg?1712584794", 08. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD08.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14285_big.jpg?1712584786", 09. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.01. a k 29.02.2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD09.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14284_big.jpg?1712584776", 10. Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD10.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14283_big.jpg?1712584766", 11. Schválenie realizácie projektu „Výstavba nabíjacích staníc na EV v Ružomberku“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD11.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14282_big.jpg?1712584755", 12. Zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD12.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14281_big.jpg?1712584747", 13. Správa o verejnej osobnej doprave za rok 2023 a dopravnej obsluhe za rok 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD13.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14280_big.jpg?1712584738", 14. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – sociálna oblasť https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD14.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14279_big.jpg?1712584730", 15. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – kultúra https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD15.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14278_big.jpg?1712584721", 16. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – cestovný ruch https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD16.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14277_big.jpg?1712584713", 17. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – šport https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD17.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14276_big.jpg?1712584702", 18. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – školstvo https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD18.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14275_big.jpg?1712584693", 19. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – životné prostredie https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD19.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14274_big.jpg?1712584685", 20. Schválenie obstarania Zmien a Doplnkov č. 11 Územného plánu Ružomberok https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD20.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14273_big.jpg?1712584676", 21. Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Ružomberok, Hrabovo https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD21.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14272_big.jpg?1712584663", 22. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností + 23. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – osobitný zreteľ - 1. časť https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD22-23a.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14271_big.jpg?1712584650", 22. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností + 23. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – osobitný zreteľ - 2. časť https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD22-23b.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14270_big.jpg?1712584634", 24. Zmena v orgánoch obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta CZT Ružomberok, s.r.o. https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD24.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14269_big.jpg?1712584623", 25. Založenie príspevkovej organizácie Kultúrny dom Andreja Hlinku Ružomberok https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD25.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14268_big.jpg?1712584615", 26. Vyhodnotenie opatrovateľskej služby v meste za rok 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD26.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14267_big.jpg?1712584606", 27. Analýza pridelených nájomných bytov vybraným organizáciám https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD27.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14266_big.jpg?1712584597", 28. Žiadosti o výpočet nájomného podľa zľavy určenej Uznesením MsR č. 84/2003 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD28.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14265_big.jpg?1712584588", 29. Informatívna správa o technickom stave Domov smútku v majetku Mesta Ružomberok https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD29.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14264_big.jpg?1712584579", 30. Informatívna správa k právnym službám r. 2023 – 2/2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD30.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14263_big.jpg?1712584569", 31. Správa o vybavovaní interpelácií po zasadnutí MsZ zo dňa 24.01.2024 a 07.02.2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-03_ZASTUPITELSTVO_BOD31.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14243_big.jpg?1711963526", FilmTip / 1. 4. 2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_FILMTIP.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14251_big.jpg?1711963660", Zvučka + Úvod https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_010_Zvucka.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14250_big.jpg?1711963651", Smršť na filmovom plátne https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_020_Smrst_na_filmovom_platne.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14249_big.jpg?1711963632", Krátke správy https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_030_Kratke_spravy.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14248_big.jpg?1711963619", Róbert Dúbravec https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_040_Robert_Dubravec.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14247_big.jpg?1711963594", Otec https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_050_Otec.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14246_big.jpg?1711963572", Zvučka šport https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_060_Zvucka_sport.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14245_big.jpg?1711963564", S DAC ďalšia remíza https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_070_S_DAC_dalsia_remiza.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/14244_big.jpg?1711963543", Záver https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2024/2024-04-01_SPRAVY_080_Zaver.mp4