#EXTM3U #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13024_big.jpg?1653311838", FilmTip / 23. 5. 2022 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_FILMTIP.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13034_big.jpg?1653312021", Zvučka + Úvod https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_010_Zvucka.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13033_big.jpg?1653312014", Zachránili historické sýpky https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_020_Zachranili_historicke_sypky.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13032_big.jpg?1653311994", Krátke správy 1 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_030_Kratke_spravy1.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13031_big.jpg?1653311973", Sväté misie https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_040_Svate_misie.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13030_big.jpg?1653311954", Krátke správy 2 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_050_Kratke_spravy2.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13029_big.jpg?1653311924", Zvučka šport https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_060_Zvucka_sport.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13028_big.jpg?1653311917", Biatlon pre všetkých https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_070_Biatlon_pre_vsetkych.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13027_big.jpg?1653311896", Suja zostáva trénerom https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_080_Suja_zostava_trenerom.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13026_big.jpg?1653311888", Oslava striebra https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_090_Oslava_striebra.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13025_big.jpg?1653311865", Záver https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-23_SPRAVY_100_Zaver.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13023_big.jpg?1653028673", 01. Otvorenie zasadnutia; 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa; 03. Schválenie programu rokovania https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD01-03.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13022_big.jpg?1653028664", 04.A. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - MBK https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04A.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13021_big.jpg?1653028371", 04.B. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - MsL https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04B.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13020_big.jpg?1653028361", 04.C. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - TS https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04C.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13019_big.jpg?1653028352", 04.D. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - KSMR https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04D.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13018_big.jpg?1653028343", 04.E. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - MsK https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04E.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13017_big.jpg?1653028334", 04.F. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - KDAH https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04F.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13016_big.jpg?1653028325", 04.G. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - VSR https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04G.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13015_big.jpg?1653028315", 04.H. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - MFK https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04H.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13014_big.jpg?1653028306", 04.I. Správa o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021 - BYPO https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD04I.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13013_big.jpg?1653028296", 05. Memorandum o spolupráci medzi Mestom Ružomberok a MONDI SCP, a.s. na rok 2022 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD05.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13012_big.jpg?1653028288", 06. Správa o vybavovaní interpelácií po zasadnutí MsZ zo dňa 30.03.2022 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD06.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13011_big.jpg?1653028279", 07. Správa o plnení zročných uznesení po zasadnutí MsZ zo dňa 30.03.2022 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD07.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13010_big.jpg?1653028269", 08. Zmeny rozpočtu Mesta Ružomberok k 31.05.2022 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD08.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13009_big.jpg?1653028259", 09. Zmena uznesenia č. 48/2022 zo dňa 30.03.2022 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD09.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13008_big.jpg?1653028249", 10. Správa o hospodárení – zimný štadión (koncesia) https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD10.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13007_big.jpg?1653028240", 11. Navýšenie dotácie pre spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD11.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13006_big.jpg?1653028232", 12. Navýšenie základného imania MFK, a.s. https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD12.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13005_big.jpg?1653028224", 13. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – kultúra https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD13.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13004_big.jpg?1653028215", 14. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií – cestovný ruch https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD14.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13003_big.jpg?1653028206", 15. Prerokovanie petície „Za nové Klačno“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD15.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13002_big.jpg?1653028196", 16. Zmena Uznesenia č. 12/2022 zo dňa 09.02.2022 – Financovanie nákladov na výstavbovú skupinu mestskej plavárne počas doby jej výstavby – schválenie pôžičky pre CZT Ružomberok spol. s r.o. https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD16.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13001_big.jpg?1653028186", 17. Cintorínske služby https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD17.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13000_big.jpg?1653028175", 18. Studnička Hrabovo https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-18_ZASTUPITELSTVO_BOD18.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12992_big.jpg?1652711046", FilmTip / 16. 5. 2022 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_FILMTIP.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12999_big.jpg?1652711185", Zvučka + Úvod https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_SPRAVY_010_Zvucka.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12998_big.jpg?1652711178", Ako sa vyrába teplo? https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_SPRAVY_020_Ako_sa_vyraba_teplo.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12997_big.jpg?1652711156", Snehové jamy https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_SPRAVY_030_Snehove_jamy.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12996_big.jpg?1652711125", Krátke správy https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_SPRAVY_040_Kratke_spravy.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12995_big.jpg?1652711102", Práca „na vysokej nohe“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_SPRAVY_050_Praca_na_vysokej_nohe.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12994_big.jpg?1652711083", Africké rytmy a tance https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_SPRAVY_060_Africke_rytmy_a_tance.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/12993_big.jpg?1652711064", Záver https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2022/2022-05-16_SPRAVY_070_Zaver.mp4