#EXTM3U #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13872_big.jpg?1695966664", 01. Otvorenie zasadnutia; 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa; 03. Schválenie programu rokovania https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD01-03.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13873_big.jpg?1695966679", 04. Správa o plnení zročných uznesení po zasadnutí MsZ zo dňa 28.06.2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD04.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13874_big.jpg?1695966690", 05. Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD05.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13875_big.jpg?1695966700", 06. Stanovisko Hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD06.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13876_big.jpg?1695966725", 07. Stanovisko Hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD07.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13877_big.jpg?1695966737", 08. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.06. a k 31.08.2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD08.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13878_big.jpg?1695966747", 09. Zmeny rozpočtu k 30.09.2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD09.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13879_big.jpg?1695966758", 10. Monitorovacia správa – Plnenie programového rozpočtu k 30.06.2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD10.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13880_big.jpg?1695966767", 11. Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD11.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13881_big.jpg?1695966776", 12. Zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD12.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13882_big.jpg?1695966786", 13. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD13.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13883_big.jpg?1695966799", 14. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – osobitný zreteľ - 1. časť https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD14a.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13884_big.jpg?1695966809", 14. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – osobitný zreteľ - 2. časť https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD14b.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13885_big.jpg?1695966820", 15. VZN č. 7/2023 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 7 Územného plánu Mesta Ružomberok https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD15.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13886_big.jpg?1695966830", 17. Operačný plán zimnej údržby 2023/2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD17.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13887_big.jpg?1695966839", 18. Informácia o otvorení školského roka 2023/2024 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD18.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13888_big.jpg?1695966851", 19. Zmena Uznesenia MsZ č. 80/2022 – Navýšenie spolufinancovania projektu „Smart technológie Mesta Ružomberok https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD19.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13889_big.jpg?1695966859", 20. Schválenie podania ŽoNFP „Umiestnenie zabezpečených odpadových nádob Mesto Ružomberok“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD20.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13890_big.jpg?1695966869", 21. Schválenie podania ŽoNFP „Miestna občianska a preventívna služba Mesta Ružomberok III“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD21.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13891_big.jpg?1695966878", 22. Súhlas s podaním žiadosti o úver a prijatie úveru z Environmentálneho fondu vo výške 172.195,75€ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD22.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13892_big.jpg?1695966890", 23. Súhlas s podaním žiadosti o dotáciu „Oprava strechy bytového domu Textilná ulica 6027“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD23.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13893_big.jpg?1695966904", 24. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP na projekt „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Ružomberok“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD24.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13894_big.jpg?1695966915", 25. Správa o vybavovaní interpelácií po zasadnutí MsZ zo dňa 28.06.2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD25.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13895_big.jpg?1695966928", 26. Zmena orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta – Skipark https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-27_ZASTUPITELSTVO_BOD26.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13861_big.jpg?1695659503", FilmTip / 25. 9. 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_FILMTIP.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13870_big.jpg?1695659744", Zvučka + Úvod https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_010_Zvucka.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13869_big.jpg?1695659728", Volebný manuál https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_020_Volebny_manual.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13868_big.jpg?1695659690", Operujú s robotom https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_030_Operuja_s_robotom.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13867_big.jpg?1695659662", Krátke správy https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_040_Kratke_spravy.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13866_big.jpg?1695659640", Do školy „bicybusom“ https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_050_Do_skoly_bicybusom.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13865_big.jpg?1695659608", Zvučka šport https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_060_Zvucka_sport.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13864_big.jpg?1695659591", Ružomberské schody https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_070_Ruzomberske_schody.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13863_big.jpg?1695659558", O krok bližšie k Európskemu poháru https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_080_O_krok_blizsie_k_Europskemu_poharu.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13862_big.jpg?1695659544", Záver https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_SPRAVY_090_Zaver.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13871_big.jpg?1695659788", Včelári s medveďom za chrbtom https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-25_TEMA_Vcelari_s_medvedom_za_chrbtom.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13851_big.jpg?1695041213", FilmTip / 18. 9. 2023 https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_FILMTIP.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13860_big.jpg?1695041363", Zvučka + Úvod https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_010_Zvucka.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13859_big.jpg?1695041353", Okolo Slovenska https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_020_Okolo_Slovenska.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13858_big.jpg?1695041331", Krátke správy https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_030_Kratke_spravy.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13857_big.jpg?1695041317", Cesta Karola Duchoňa https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_040_Cesta_Karola_Duchona.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13856_big.jpg?1695041295", Zvučka šport https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_050_Zvucka_sport.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13855_big.jpg?1695041286", Víťazstvo s Košicami https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_060_Vítazstvo_s_Kosicami.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13854_big.jpg?1695041265", Cyklotrial https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_070_Cyklotrial.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13853_big.jpg?1695041240", Krátke športové správy https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_080_Kratke_sportove_spravy.mp4 #EXTINF:0 tvg-logo="https://www.mtr.sk/video/13852_big.jpg?1695041231", Záver https://mtr.ruzomberok.sk/videoarchiv/2023/2023-09-18_SPRAVY_090_Zaver.mp4