Živé vysielanie

O televízii

Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s. (KDAH, a.s.) na základe uznesenia č. 495/2006 Mestského zastupiteľstva v Ružomberku zo dňa 08.03. 2006 zrealizoval prípravu vysielania Mestskej televízie Ružomberok (MTR). Vysielanie sa spustilo 12. februára 2007.


Sídlom MTR je objekt KDAH, a.s. Umiestnenie technického pracoviska  a štúdia je na 3.NP. Pracovisko redaktorov je v podkroví objektu.


Význam miestneho vysielania je najmä v tom, že televízia zaznamenáva udalosti zo života mesta a jeho obyvateľov. Svojou činnosťou vytvára hodnotný archív z diania v regióne. Mestská televízia sa môže stať prvkom, ktorý okrem prínosu informácií výrazne skvalitní spôsob komunikácie medzi občanom a mestským zastupiteľstvom.

Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK