Živé vysielanie

Kontakt

KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
Tel.: +421 44 431 3601
Fax: + 421 44 431 3604
e-mail: info@mtr.sk

 

 

REDAKCIA

 

Katka Števčeková

redaktorka

katka@mtr.sk

ktbara@gmail.com

0907 796 633

 

Martina Sivačková

redaktorka

martina@mtr.sk

0903 892 068

 

Roman Šimalčík 

kamera, strih

roman@mtr.sk

0915 345 900

 

 

Zdenko Keyzlar

marketing manager

grafika, infotext

zdenko@mtr.sk

reklama@mtr.sk

0908 191 972


 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE FIRMY:
IČO: 360 10 456
IČ DPH: SK 2020431325
OR-OS Žilina, odd. Sa, vložka č.394/L
Bankové spojenie DEXIA banka Slovensko
číslo účtu: 8304619001/5600

 

Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK