Živé vysielanie

04. VZN č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK