Živé vysielanie

17. VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK