Živé vysielanie

15. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok za školský rok 2020/2021


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK