Živé vysielanie

12. Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi Mestom Ružomberok a CZT Ružomberok, s.r.o.


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK