Živé vysielanie

17. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ružomberok č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území Mesta Ružomberok


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK