Živé vysielanie

08. VZN č. 8/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK