Živé vysielanie

17. VZN č. 7/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Ružomberok


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK