Živé vysielanie

14. VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Ružomberok


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK