Živé vysielanie

06. Plnenie rozpočtu Mesta Ružomberok a záverečný účet Mesta Ružomberok k 31.12.2019 a 07. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2019


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK