Živé vysielanie

10. Rozpočet Mesta Ružomberok na roky 2020 – 2022 a 11. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Ružomberok na rok 2020, viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a k návrhu programového rozpočtu


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK