Živé vysielanie

09. VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos