Živé vysielanie

06. Schválenie programu rokovania MsZ + 07. Zriadenie mandátovej komisie + 08. Príhovor primátora mesta + 09. Overenie zloženia sľubu primátora mesta a poslancov MsZ a správa mandátovej komisie o overení platnosti zložení sľubu primátora mes


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK