01. Otvorenie + 02. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov + 03. Správa predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Ružomberok + 04. Zloženie sľubu primátora mesta + 05. Zloženie sľubu poslancov MsZ

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234