Živé vysielanie

01. Otvorenie + 02. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov + 03. Správa predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Ružomberok + 04. Zloženie sľubu primátora mesta + 05. Zloženie sľubu poslancov MsZ


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK