Živé vysielanie

01. Otvorenie + 02. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov + 03. Správa predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Ružomberok + 04. Zloženie sľubu primátora mesta + 05. Zloženie sľubu poslancov MsZ


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos

KULTÚRA

MIRO JAROŠ: ŤUKI TOUR 3
Veľká dvorana KDAH v Ružomberku
MIRO JAROŠ: ŤUKI TOUR 327. 04. 2019
!!! VSTUPENKY VYPREDANÉ !!! Turné Ťuki Tour 3 je voľné pokračovanie tu ...
frage | internetové aplikácie