15. Zmena interných právnych predpisov v súvislosti s novelou zákona č. 70/2018 Z.z., ktorou sa mení zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234