Živé vysielanie

20. Informatívna správa z Kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky - Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy v Meste Ružomberok


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos