Živé vysielanie

11. Majetkoprávne vysporiadania: Nadobudnutie pozemkov pod cestami Vlkolínec – SPF


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos