Živé vysielanie

05. Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol – Kontrola pokladničných operácií so zameraním na dodržiavanie a správne vykonávanie finančnej kontroly a Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolá


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK