Živé vysielanie

15. VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Ružomberok


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK