Živé vysielanie

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2020


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos