Živé vysielanie

24. VZN č. 3/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK