Živé vysielanie

15. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – osobitný zreteľa a 17. VZN č. 01/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos