Živé vysielanie

15. Návrh na odpredaj a prenájom nehnuteľností – osobitný zreteľa a 17. VZN č. 01/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
IPTV playlist: https://www.mtr.sk/iptv/
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos Kostol RK