Živé vysielanie

06. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2019


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos