01. Určenie overovateľov a zapisovateľky a 02. Schválenie programu rokovania

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234