18. VZN č. 6/2018 o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrane verejnej zelene na území Mesta Ružomberok

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234