16. VZN č. 7/2018 o organizácii miestneho referenda v meste Ružomberok, VZN č. 9/2018 plagátovací poriadok mesta Ružomberok, VZN č.10/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234