Živé vysielanie

20. VZN č. 3/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos