20. VZN č. 3/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234