Živé vysielanie

18. VZN č. 1/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a na dieťa 19. VZN č. /2018 o určení školských obvodov v Meste Ružomberok


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos

KULTÚRA

frage | internetové aplikácie