03. Kúpa hnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Ružomberok – technické vybavenie pre projekt "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok" (kompostáreň)

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234