Živé vysielanie

03. Kúpa hnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Ružomberok – technické vybavenie pre projekt "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok" (kompostáreň)


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos

KULTÚRA

frage | internetové aplikácie