Živé vysielanie

03. Kúpa hnuteľného majetku do vlastníctva Mesta Ružomberok – technické vybavenie pre projekt "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok" (kompostáreň)


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos