Živé vysielanie

15. VZN č. 4/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos

KULTÚRA

748
frage | internetové aplikácie