Živé vysielanie

15. VZN č. 4/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos