01. Určenie overovateľov a zapisovateľa a 02. Schválenie programu rokovania - 1. časť

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234