23. Návrh plánu rokovaní MsZ na II. polrok 2017 + 24. Informatívna správa o organizačných zmenách

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234