20. VZN č. 3/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, ZUŠ, JŠ a na dieťa školského zariadenia

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234