Živé vysielanie

20. VZN č. 3/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, ZUŠ, JŠ a na dieťa školského zariadenia


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos