04. Správa o hospodárení a využívaní koncesného majetku koncesionármi za rok 2016 + 07. Zmena uznesenia MsZ č. 70/2017 z 29.3.2017

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234