01. a 02. Otvorenie + Určenie overovateľov a zapisovateľa + Schválenie programu rokovania

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234