11., 12. a 13. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt “Zlepšenie technického vybavenia ZŠ“ + “ Zníženie energetickej náročnosti ŠH Plavisko“ + „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hrabovská cesta“

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234