Živé vysielanie

11., 12. a 13. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt “Zlepšenie technického vybavenia ZŠ“ + “ Zníženie energetickej náročnosti ŠH Plavisko“ + „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hrabovská cesta“


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos

KULTÚRA

748
frage | internetové aplikácie