06. Správa o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta Ružomberok za rok 2016

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234