Živé vysielanie

17. VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, na žiaka ZUŠ, na poslucháča jazykovej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Ružomberok


Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Mestská Televízia Ružomberok
Mesto RUŽOMBEROK Ružomberský hlas Kultúrny dom Andreja Hlinku Lotos

KULTÚRA

frage | internetové aplikácie