17. VZN č. 2/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, na žiaka ZUŠ, na poslucháča jazykovej školy a na dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Ružomberok

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234