19. Záväzok mesta o dĺžke obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie: ÚPN-Z Ružomberok, IBV Nad Dielcom

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234