Bod 15 VZN č. 8/2016 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskytované sociálne služby

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234