Bod 14 Schválenie Dodatku č. 4 ku Zmluve o verejnoprospešných službách a službách platených obyvateľstvom

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234