Bod 12 Žiadosť zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš o stanovisko k zaradeniu 3 nových elokovaných pracovísk školy do Siete škôl a školských zariadení SR

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234