18. Informácia o plnení investičného plánu za roky 2013-2014 / 19. Informácia o stave VO za rok 2013 / 20. Informácia k projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v zmysle uznesenia MsZ / 23. Žiadosť ZUŠ ĽF o zriadenie elokovaných pracovís

Sledujte najnovšie relácie aj na Vašom multimediálnom centre.
Živé vysielanie
Reklama

logo_na_fb_m_234